15 05 04 + 26 - 26 Garderobe en pauzedrankjes

Ik begin steeds meer te denken dat een theaterdirecteur (-trice of bestuur) beginnen te denken dat ze de nieuwe mkb-ers in de wereld zijn. Keek men vroeger naar de kwaliteit van de voorstelling kijkt men nu naar de kwantiteit van de bezoekers. En ze maken keuzes die bij mij voornamelijk in het verkeerde keelgat schieten.

Om te beginnen met de garderobe!

Natuurlijk is het prettig om mijn jas op te kunnen hangen, maar meestal sleep ik zoveel apparatuur mee dat ik mijn jas niet uit mijn zich wil opbergen. Maar dat kan in sommige theaters niet eens. Ik loop laatst in De Kampanje in Den Helder de zaal in en ik wordt door de controlerende dame van de kaartjes terug gefloten: Of ik even mijn jas bij de garderobe wil achterlaten. Ik breng voorzicht de verzekerde waarde van de jas naar voren (en dan specifiek de waarde van de apparatuur) waarna ze zegt dat ik de jas dan moet aantrekken. Dus met mijn jas aan loop ik de zaal in en trek hem binnen weer uit en hang hem over de lege stoel naast me... kijk, dat is controle! Of nog erger vind ik theaters waarbij de kosten van de garderobe al in het kaartje zitten... als service! Nee, dat is niet als service, maar dat is een garandeerde inkomstenbron waarvan 85 % van de bezoekers gebruik van maakt. De overige 15% is pure winst. Maar wel bordjes ophangen dat de directie niet verantwoordelijk is voor diefstal of beschadiging! Ik betaal er toch voor? Zorg maar dat er iemand bij blijft staan de hele avond!

En de, nieuw opkomende, pauzedrankjes!

Ik zit gisterenavond in Waalwijk (bij De Leest) en ik lees op mijn kaartje: Toegangsprijs is inclusief 1 pauzedrankje. Dus je betaald voor de toegang van de voorstelling en een drankje. Maar was als je een voorstelling hebt zonder pauze? Dan kan je dat drankje halen na de voorstellen? Heb je wel een om je heen gekeken hoeveel mensen er na een voorstelling blijven hangen? Dat zijn er niet veel! Die mensen gaan dus weg zonder drankje. Dat is per vertrekkende persoon (bij De Leest) 1 euro en 70 cent wat je in je zak steekt als winst. Is dat erg? Nee, maar ik vind het een beetje zakkekloperij...

En dan laat ik het kopje "reserveringskosten" nog even buiten beschouwing...

Laten we nu gewoon met elkaar afspreken dat schouwburgdirecteuren (-trices of besturen) zich bezig houden met de kwaliteit van de voorstellingen... en laten we dan gewoon de bezoekers laten kiezen of ze wel of geen jas willen ophangen, een drankje bestellen of willen reserveren... zullen we dat doen? Mooi zo!